Trollholmsbladet

Vad är Trollholmsbladet?
Trollholmsbladet är ett informationsblad som delas ut till alla boende i BRF Trollholmen. Det utkommer ca. 6-10 gånger per år och behandlar aktuell information om vad som händer på BRF Trollholmen.