Stämmoprotokoll

Som medlem i BRF Trollholmen kan du hitta tidigare protokoll från föreningsstämmor i HSB-portalen.
Efter att man har loggat in i HSB portalen så klickar man på Mina Sidor och sedan på Mina Medlemsdokument.

Man kan även maila till styrelsen och efterfråga dessa dokument som medlem.