Parkering

I brf Trollholmen finns ett parkeringsgarage med 22 platser och inom området finns 60 parkeringsplatser att hyra. Alla uthyrda p-platser/garage är försedda med eluttag för motorvärme. El-distributionen till motorvärmarna sker periodvis automatiserat.
Möjlighet finns för laddning av elbil på 16 av parkeringsplatserna.

Avgiftsbelagd parkering
I brf Trollholmens nedre område finns en avgiftsbelagd parkering där både gäster och medlemmar kan parkera. Avgift erlägges via app i mobil. Kostnaden för är 6 kr/timmen eller 40 kr/dygn. Del av avgiften tillfaller brf Trollholmen.

Handikapparkering
Vid övre parkeringen finns en extra bred p-plats för gästande med rörelsehinder- och handikapp.

gårdsbetjänter

Gårdsbetjänter
Brf Trollholmen är ett barnsäkert, tryggt och trivsamt bostadsområde, utan biltrafik. Vid varje infart till vårt område finns monterat gårdsbetjänter (5 st). Dessa gårdsbetjänter öppnas med lägenhetsnyckeln.

Hyra parkeringsplats/garage
Finns önskemål att hyra parkerings- och/eller garageplats då ska
HSB Norra Stor Stockholm
kontaktas. De hanterar alla frågor gällande lediga platser och kölistor. Kö-hantering gäller för specifika platser och går före egna uppgörelser. Det ska dock gå att byta mellan två parkeringsplatser ifall ingen står i kö för någon av de platserna. Det ska inte gå att ansöka om mer än två parkeringsplatser per hushåll.

Särskilda ordningsföreskrifter bil och garageplats  (öppnas i nytt fönster)