Mäklarinfo

För att underlätta för mäklare har brf Trollholmen sammanställt följande frågor och svar.

Årsredovisning?
Årsredovisningar

Föreningen?
Brf Trollholmen är en äkta bostadsrättsförening.

Är det en HSB föreningen?
Brf Trollholmen är inte medlem i HSB.
Vi anlitar HSB som förvaltare.

När byggdes BRF Trollholmen?
Bygget av BRF Trollholmen startade under sommaren 1985. De första flyttade in under december 1985.

Vad äger föreningen?
Bostadsrättsföreningen äger och förvaltar tre punkthus med 54 lägenheter och 36 st lägenheter i par- och radhus, två soprum och två tvättstugor.

Hur många lägenheter finns det?
Det finns 90 lägenheter.

Kan juridisk person godkännas som köpare?
Nej.

Värme/vatten?
Fjärrvärmen ingår i avgiften. Varmvattenförbrukningen debiteras på avgiften.

El?

Brf Trollholmen har ett centralt upphandlat elavtal för alla 90 lägenheterna. Elförbrukningen debiteras på avgiften.

Kabel-TV?
Kabel-TV finns (grundutbudet ingår i avgiften) med leverantör – Tele2.

Bredband?
Ja, bredband finns anslutet i alla lägenheter. Levereras via Sollentuna Energi, för mer info om bredbandsleverantörer se Sollentuna Energi. Möjlighet finns även att ansluta bredband via ComHem. Föreningen har installerat tre hål i väggen via ComHem.

Inre reparationsfond?
Nej. Brf Trollholmen har till lägenheterna inga inre reparationsfonder.

Hemförsäkring – BRF-tillägg
Hemförsäkring med bostadsrättstillägg ska tecknas av medlem.

Hur stor är markytan för radhusens baksida?
Radhusens markyta slutar i och med uteförrådets bakre vägg. Den markyta som finns därutöver tillhör kommunen. Det finns ett individuellt avtal mellan medlemmar i radhusen och kommunen. Detta avtal gäller endast radhusen som vätter ut mot den stora ängen. Avtalet reglerar hur stor markytan är som får användas och övrigt som gäller.

Handläggningstid vid överlåtelse/försäljning?
Varje ny medlem måste godkännas av styrelsen vid ordinarie styrelsemöte innan inflyttning kan ske. All administration ska ske via vår förvaltare HSB Norra StorStockholm.

Pantsättningsavgift?
När banklån tas kan man borga med sin bostadsrättslägenhet. Alla handlingar som berör pantsättning skickas direkt till föreningens förvaltare. Enligt lag är föreningen skyldig att förvara pantsättningsbreven. En avgift för det arbetet tas ut av föreningen.

punkthusenrad-parhus

MER ATT LÄSA OM VÅR BRF

Parkering

  • Avgiftsbelagd parkering
  • Motorvärmare
  • Handikapparkering
  • Gårdsbetjänter
  • Läs mer…

Presentation av styrelsen
Stadgar
Trollholmsbladet
Vägbeskrivning, så hittar du till oss.