Bokunskap

Andrahandsuthyrning

Att bo i BRF Trollholmen

 • Att bo i en bostadsrättsförening.
 • Skillnad mellan BRF och hyresrätt.
 • Läs mer…

Bredband
Alla lägenheter har bredband anslutet. Det levereras via Sollentuna Energi, för mer info om bredbandsleverantörer se Sollentuna Energi.
Möjlighet finns även att ansluta bredband via ComHem. Tre hål i väggen via ComHem finns installerats i alla lägenheter.

Brf fakta
Brf Trollholmens organisationsnr . . . . . 716418-7630
Fastighetens betäckning  . . . . . . . . . . . Rotsystemet 68.

Felanmälan

 • Alla felanmälningar sker till HSB via telefon, e-post eller webbformulär.
 • Läs mer…

Kontakt

Medlemsansvar

 • Ansvar
 • Utrymmen
 • Rättigheter skyldigheter
 • Stadgar
 • Hemförsäkring
 • Inre underhåll
 • Renovering
 • Yttre underhåll
 • Marknyttjande
 • Läs mer…

Parkering

 • Avgiftsbelagd parkering
 • Motorvärmare
 • Handikapparkering
 • Gårdsbetjänter
 • Ansökan om parkerings- och garageplats
 • Läs mer…

Styrelsen

 • Styrelsen
 • Arvode
 • Beslutanderätt
 • Arbetsfördelning i styrelsen
 • Stämman BRF:ens högsta beslutande organ
 • Läs mer…

Presentation av oss i styrelsen

Sopsortering

Stolar

 • Föreningen har 8st svarta klappstolar som kan lånas av medlemmarna. Kontakta någon i styrelsen så bistår de med utlämningen av dem.

Tapetserarbord

Föreningen har ett hopfällbart tapetserarbord som kan lånas av medlemmarna. Kontakta någon i styrelsen så bistår de med utlämningen av det.

Trollholmsbladet

– Medlemsutskick
Läs mer…

TV-kanalutbud


Vatten/El

 • Varmvatten- och elförbrukningen debiteras på avgiften.

BLANKETTER

FÖRESKRIFTER

LÄNKAR

BYGGLOV

Ansökan om bygglov för inglasning av balkong, kontakta styrelsen.

MARKNYTTJANDE

Markområdet på baksidan till lägenheterna i radhusen (Strömkarlsgränd 6-24 och Huldregränd 20-32) slutar i och med förråden. Nyttjanderätt av markområdet utanför regleras i ett skriftligt avtal mellan medlemmen och Sollentuna kommun.

punt