Att bo i Trollholmen

Att bo i en bostadsrättsförening

BRF är en ekonomisk förening, vars huvudändamål är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar utan vinstsyfte och till självkostnad.
Föreningens kostnader och utgifter delas solidariskt av föreningsmedlemmarna och betalas som boendekostnad. Det är i en BRF både en rättighet och en skyldighet att man som medlem är aktiv och man kan på så sätt påverka regler för boendet och sin bostandard. Genom föreningens styrelse kan man som medlem begära att en viss fråga diskuteras på ett styrelsemöte. Man kan även skriva en motion som tas upp till behandling vid årsmötet.
Huvudreglerna för föreningen, medlemskap och medlemsansvar är lag- och stadgebundna. Bostadsrättslagen, föreningens stadgar och beslut på medlemsmöte och årsstämma är vad en medlem i föreningen förbinder sig att följa.

Skillnad mellan BRF och hyresrätt
Att bo i en bostadsrätt skiljer sig avsevärt från att bo i hyreslägenhet. En bostadsrätts-förening har t ex inget intresse av att gå med vinst. Utan månadsavgifterna skall täcka utgifterna för räntor och amorteringar på föreningens lån samt driftkostnader.
Som medlem i en bostadsrättsförening har Du ett väsentligt större ansvar än en hyresgäst, när det gäller att själv ordna med t ex reparationer i lägenheten. Du har som medlem inte bara ansvar för Din lägenhet, Du har också ansvar för fastigheten och kringmiljön.
Tillsammans med dina grannar är du medlem i en ekonomisk förening som äger andel i föreningen.
Att bo i en bostadsrättsförening innebär att du tillsammans med andra får möjlighet att utveckla ditt boende på bästa sätt.