Aktuellt

 • GDPR – General data protection regulation
  Vänligen följ länken för att läsa mer om hur du påverkas av GDPR
  https://www.hsb.se/stockholm/om-hsb/nyheter/2018/gdpr/
  Vad gör Brf Trollholmen?

  • – Ska utse en GDPR ansvarig
  • – Inventerar/ser över vilka register vi har och beskriver vad de används för
  • – Skapar rutiner och policys för god efterlevnad av GDPR

  Mer information kommer när vårt arbete är klart

  Mvh

  Styrelsen

 • Årsstämma 2019 – Brf Trollholmens föreningsstämma har hållits i maj.