Styrelsen 2020-2021

Ordförande
Richard Reimann
Huldregränd 18
(2021-2022)
Ekonomi/ Vice Ordf
Peter Stenkvist
Tomtegränd 3
(2020-2022)
Info/Webb
Maria Gustafsson
Tomtegränd 9
(2021-2023)
Sekreterare
Yuemei Zhao
Tomtegränd 6
(2021-2023)
Miljöansvarig
Hans Tufvesson
Huldregränd 26
(2020-2022)
Fastighetsansvarig
Dariusz Erdmanski
Tomtegränd 6
(2021-2023)
Säkerhetsrådgivare
Per Arenander
Tomtegränd 4
(2021-2023)