Styrelsen (2017)

MK  Peter Lindström
Ordförande
Mikael Krona
Huldregränd 22
Vice Ordförande, Ekonomi
Peter Lindström
Huldregränd 20
goran Ann-Charlotte
Ledamot
Göran Holmgren
Tomtegränd 4
Ledamot
Ann-Charlotte Jeraker
Tomtegränd 4
Ingrid_small hanna
Ledamot
Ingrid Lundberg-Harvey
Tomtegränd 2
Sekreterare, Suppleant
Hanna Persson
Huldregränd 2
per-erik
Suppleant
Per-Erik Iwar
Tomtegränd 4