Ris och grus

Bortforsling av ris och grus utanför Tomtegränd 4 kommer att ske under förmiddagen på torsdag den 4/10.